Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 DesignStudio
REKISTERI- ja TIETOSUOJASELOSTE


 

Kunnioitamme yksityisyyttäsi.

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus, asiakas- tai sopimussuhde.

Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin suostumus on alun perin annettu.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: DesignStudio Satu Ala-Louko Oy

Y-tunnus: 2651620-8

Osoite: Kalliolinnantie 3 A 2

Postinumero: 00140

Postitoimipaikka: HELSINKI

Yhteyshenkilö: Satu Ala-Louko

Puhelinnumero: 044 976 4248

Sähköpostiosoite: designstudio@designstudio.fi

 

REKISTERIN NIMI

DesignStudio - asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaalle tiedottamiseen, mahdollisiin asiakaskyselyihin, tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi tilaat ilmaisen uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme tai osallistut kilpailuun. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi ja sähköpostiosoite.

 

TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojen keräämisen ensisijaisena perusteena on DesignStudio Satu Ala-Louko Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Etunimi, (Sukunimi), Sähköpostiosoite.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään ja pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä ja niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla.

 

HENKILÖTIETOJEN PÄIVITYS JA KORJAAMINEN

Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä asiakas on ne antanut. Tietojen päivityksen, korjaamisen ja poiston asiakas voi tehdä joko itse tai asiakas voi myös pyytää rekisteriä pitävää yritystä tekemään tämän puolestaan.

 

TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Rekisteröity on itse antanut tiedot asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä henkilökohtaiseen asiointiin liittyvissä tilanteissa.

 

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

EVÄSTEIDEN (cookies) KÄYTTÖ

Emme käytä verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

 

LINKIT

Verkkosivumme alalouko.fi voi sisältää myös linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain
alalouko.fi -verkkosivua ja uutiskirjetilausta. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että emme vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi. Sivustollamme kävijöiden tietoja keräävät palvelut Facebook, Google ja MailChimp.

 

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä sosiaalisen median liitännäisten avulla (esimerkiksi jakamalla mainoksemme toisille käyttäjille sosiaalisen median kanavien kautta). Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriä ylläpitävän yrityksen yhteyshenkilölle, Satu Ala-Loukolle. Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset ja/tai vanhentuneet tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle sekä kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisterin pitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterin pitäjä vastaa pyyntöihin viipymättä, kuitenkin viimeistää yhden (1) viikon sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli rekisterin pitäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.

.